99 SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA

«CELEBRA NUESTRO CENTENARIO»

CELEBRA NUESTRO CENTENARIO

63 premios entre todas las secciones:

La Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza fue fundada en 1922. La primera edición del Salón Internacional de Fotografía tuvo lugar en 1925 y se ha venido realizando anualmente, sin interrupción hasta hoy, que cumple su 99ª edición, año en el que la RSFZ celebra su Centenario.

El Salón cuenta con la homologación y se desarrolla bajo las normas de la FIAP (Federación Internacional de Arte Fotográfico), de la CEF (Confederación Española de Fotografía) y de la RSFZ (Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza).

SECCIONES

El concurso será totalmente en formato digital y se puede participar en una o en varias secciones, con un máximo de 6 secciones.

A – Libre color

B – Libre monocromo

C – Viajes Monocromo y color

D –Naturaleza (TRAD)

E – Gentes

F – Creativa-experimental

El número de obras a presentar será como máximo de 4 en cada sección.

PLAZO HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023

https://rsfz.fotogenius.es/acceder

CELEBRATE OUR CENTENARY

Among all sections 63 prizes:

The Real Sociedad Fotgráfica de Zaragoza was founded in 1922. The first edition of the International Photography Salon took place in 1925 and has been held annually, without interruption until today, which is celebrating its 99th edition.

This competition is recognized and developed under the standards of the International Federation of Photographic Art (FIAP), the Spanish Confederation of Photography (CEF) and the Royal Photographic Society of Zaragoza (RSFZ).

SECTIONS

The contest will be entirely in digital format and you can participate in one or several sections, with a maximum of 6 sections.

The number of photographs to be presented will be a maximum of 4 ones, in each section.

A – Open Colour

B – Open Monochrome

C – Travel Monochrome y colour

D – Nature Photography (TRAD).

E – People

F – Creative, Colour or Monocrhome

The number of photographs to be presented will be a maximum of 4 ones, in each section.

Last date of admission 8/09/2023

https://rsfz.fotogenius.es/access

CÉLÉBREZ NOTRE CENTENAIRE

63 prix dans toutes les sections:

La Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza a été fondée en 1922. La première édition du Salón Internacional de Fotografía a eu lieu en 1925 et a lieu chaque année, sans interruption jusqu’à aujourd’hui, qui célèbre sa 99e édition.

Ce concours est reconnu et consultable selon les règles de la Fédération internationale de l’art photographique (FIAP), de la Confédération espagnole de photographie (CEF) et de la Société Royale de Photographie de Saragosse (RSFZ).

SECTIONS

Le concours sera entièrement en format numérique et vous pourrez participer à une ou plusieurs sections, avec un maximum de 6 sections.

A – Couleur libre

B – Monochrome libre

C – Voyage

D – Nature (TRAD).

E –Personnes

F – Créative

Quatre (4) œuvres maximums peuvent être présentées dans chaque section.

Dernier délai pour l’admission 8/09/2023

https://rsfz.fotogenius.es/connecter

CELEBRAR EL NOSTRE CENTENARI

63 premis entre totes les seccions:

La Reial Societat Fotogràfica de Saragossa va ser fundada el 1922. La primera edició del Saló Internacional de Fotografia va tenir lloc el 1925 i s’ha realitzat anualment, sense interrupció fins avui, que compleix la seva 99a edició, any en què la RSFZ va celebrar el seu centenari.

El Saló compta amb l’homologació i es desenvolupa sota les normes de la FIAP (Federació Internacional d’Art Fotogràfic), de la CEF (Confederació Espanyola de Fotografia) i de la RSFZ (Real Societat Fotogràfica de Saragossa).

SECCIONS
El concurs serà totalment en format digital i es pot participar en una o diverses seccions, amb un màxim de 6 seccions.

A – Lliure color

B – Lliure monocrom

C – Viatges Monocrom i color

D –Natura (TRAD)

E – Gents

F – Creativa-experimental

El nombre d’obres a presentar serà com a màxim de 4 a cada secció

Darrera data d’admissió 8/09/2023

https://rsfz.fotogenius.es/accedir

No disponible.